Monter till utställning | Medeltiden

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Historia 1b
  • A
  • 7
  • 4008
  • PDF

Fördjupningsarbete: Monter till utställning | Medeltiden

Eleven har fått i uppgift att skapa en monter till en medeltidsutställning, som reflekterar viktiga händelser eller saker från medeltiden. Eleven beskriver vad hon valt att visa i sin monter, vad dessa föremål symboliserar samt vilken betydelse dessa saker/händelser hade under medeltiden. Fokus ligger på feodalsamhället, kyrkans makt, digerdöden, hundraåriga kriget, Jeanne D'Arc och vikingar.

Innehåll

- Feodalsamhället
- Kyrkans makt
- Digerdöden
- Hundraåriga kriget - Jeanne D'Arc
- Vikingar
- Avslutning
- Mina källor

Utdrag

"Min utställning är till för att lära folket de saker om medeltiden som jag tycker är värt att veta. Medeltiden varade mellan ca 1050-1500 e.kr. Många tänker på medeltiden som en mörk, grå och trist tid med mycket elände. Men jag ska med denna utställning visa att den är så mycket mer än så.

Feodalsamhället
I min monter: En bild på ett landskap där flera jordar med små stugor omringar ett slott.

Det feodala samhället är typiskt för just medeltiden och gällde både politik och ekonomi.
När det gäller politik så handlade det om länsväsendet, dvs att länderna delades upp i olika län som tillhörde stormän.

I Europa för ca 1000 år sedan var jordbruket det vanligaste arbetet och åkrarna dominerade landskapen. Man hade så kallat naturahushållning och producerade sina egna livsmedel, tyger och redskap. Samhället var också uppdelat i bönder, adelsmän och kyrkan.

Då Romarriket föll blev det orostider i Europa och folkvandringstiden började. Under denna tid var det mycket plundring och kriminaliteten var högre än innan. Därför behövde kungen soldater, men inte vilka soldater som helst... Soldaterna på denna tiden kallades riddare då de var bepansrade och red på hästar. Dessa soldater var såklart dyra och kungen hade inte tillräckligt med pengar för att betala för dessa. Då gav kungen ut delar av sitt land till de stormän som i gengäld betalade riddarnas löner. På så sätt fick kungen mindre land att styra över, och i sin tur då, mindre makt. Detta speciellt då dessa områden blev ärftliga för stormännen att föra i arv, så fick kungen aldrig tillbaka sin makt.
På så sätt bildades länen."... Köp tillgång för att läsa mer

Monter till utställning | Medeltiden

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Monter till utställning | Medeltiden.