Medeltiden: Pesten och feodalismens fall | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Historia 1b
 • A
 • 7
 • 3075
 • PDF

Medeltiden: Pesten och feodalismens fall | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete som handlar om medeltiden, med fokus på pesten och feodalismen. I arbetet förklaras sambandet mellan pestepidemin och feodalismens fall i Europa. Arbetet utgår från följande frågeställningar:

- Hur hänger pesten och feodalismen egentligen ihop?
- Hur kommer det sig att en epidemi kunde luckra upp ett helt samhällssystem och vad fick det för konsekvenser?
- Vilka vann på det här och vilka var de stora förlorarna?

Innehåll

Medeltiden: Pesten och feodalismen

- Introduktion
- Medeltiden
- Feodalismen
- Pesten
- Feodalismens slut
- Inte bara pest
- Källor

Utdrag

Introduktion
Medeltiden, eller engelskans dark ages, var en era som präglades av folkvandringar, vikingar, korståg, inkvisition och sist men inte minst feodalism och pest. Men hur hänger pesten och feodalismen egentligen ihop? Hur kommer det sig att en epidemi kunde luckra upp ett helt samhällssystem och vad fick det för konsekvenser? Vilka vann på det här och vilka var de stora förlorarna? För att kunna besvara dessa frågor måste vi först veta lite mer om den tidsperiod som pesten och feodalismen ”regerade” över, medeltiden.

Medeltiden
Medeltiden kallas den tidsperiod som ligger mellan antiken och upplysningen. Medeltiden har fått sitt namn från renässansen, då man tyckte sig ”återupptäcka” kunskaperna som gått förlorade tillsammans med Västroms fall. Man såg på tidsperioden mellan Västroms fall och renässansens början som en mörk och händelselös mellanperiod. Man brukar säga att medeltiden startade vid västroms fall år 476 och hade sitt slut mot runt år 1453 då den nya tidsperioden, renässansen,... Köp tillgång för att läsa mer

Medeltiden: Pesten och feodalismens fall | Fördjupningsarbete

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2015-10-25
  Skriven av Studerande på Termin 4
  jättebra uppsatsa och hjälper mig så mecket vra att finns källor
 • 2015-10-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  en jättebra uppsats men saknar tyvärr källor i texten
 • 2015-10-18
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  ...........................................
 • 2015-10-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  SUPER BRA HAR ALDRIG LÄST EN SÅ BRA TEXT