Medeltiden och renässansen | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Estetiska programmet (ES) Årskurs 1
 • Historia 1b
 • C
 • 10
 • 5001
 • PDF

Medeltiden och renässansen | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete i Historia 1b, med fokus på medeltiden och renässansen. Eleven diskuterar bl.a. viktiga historiska händelser under medeltiden och renässansen, synen på epokerna och deras bidrag till världshistorien, samt en analys av spelfilmen "The Secret of Kells".

Innehåll

Medeltiden och renässansen

1. Hur skall epokerna dateras? (Medeltiden-Renässansen)
2. Två viktiga förändringsprocesser som inträffar under medeltiden och renässansen
3. Två viktiga personer och deras betydelse
4. Hur har man uppfattat dessa epoker tidigare i historien, och hur man ser på dem idag?
5. Referenslista

Utdrag

TIDIG MEDELTID (500 - 1050 e.Kr.)
Fallet av det romerska riket markerar slutet på antiken och början på en ny epok, medeltiden, som starter ca 500 e.Kr. De germanska stammar härjade i Europa tog mark, ägodelar och ockuperade vägar och det var det farligt att resa runt och man sökte sig till militära ledaren och den katolska kyrkan för hjälp. Många germanska ledare blev kristna för att de var outbildade, de tjänade på att samarbeta med kyrkan och blev dessutom utbildade av mera kunniga män inom kyrkan.

Den militäriska ledaren Karl den store utnämndes till kejsare av påven. Regeringen fick tillbaka makten under Karls styre och utbildningen förbättrades i landet. Men efter att Karl den stores död så var Västeuropa än en gång i nöd av en bra ledare.

Början av medeltiden kallades för tidig medeltid, men har även ett annat namn, nämligen ”den mörka tiden”. Det kallas för det därför att det var en mycket specifik tidsperiod för att det väldigt lite teknisk utveckling och framsteg inom kunskap, och istället för att utvecklas alls så går deras livs kunnigheter bakåt i tiden och det resulterade med att folk led och behövde utstå det till ca 1000 e.Kr. Under denna tid så var livet mycket centrerat runt kyrkan som höll gudstjänster och tog hand om de sjuka, fattiga, gamla och föräldralösa. På så sätt så spreds kristendomen genom hela Europa och kyrkan får mera makt... Köp tillgång för att läsa mer

Medeltiden och renässansen | Fördjupningsarbete

[6]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Mycket bra! Man får mycket information från denna text
 • 2014-12-17
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  bra fakta, väldisponerad och väl genomtänkt!
 • 2017-02-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  väldigt intressant och utförligt
 • 2017-01-30
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  ...............................................