Medeltidens litteratur | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Svenska 3
 • A
 • 4
 • 1533
 • PDF

Medeltidens litteratur | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om Medeltidens litteratur, med fokus på ett antal kända verk från tidsperioden. Eleven berättar kort om hur samhället såg ut under medeltiden, och redogör sedan för "Tristan och Isolde", "Decamerone" och "Den gudomliga komedin" med utgångspunkt i verkens handling samt sitt eget intryck.

Studienets kommentar

Bemärk vänligen att karaktären i "Tristan och Isolde" tilltalsnamn är "Tristan", och ej "Tristian" som eleven använder genom texten.

Innehåll

Tristian och Isolde av Joseph Bédier
Decamerone (signora Isabellauppvaktas av två män) av Giovanni Boccaccio
Den gudomliga komedin av Dante Alighieri
Källor

Utdrag

Medeltiden är en tid som säg vara från de romerska rikets fall år 476 tills renäsannsen i italien år 1500. Namnet meddeltiden kommer från folket som levde under renässansen, de så tiden som en ”mellantid” mellan antiken och renässansen. De såg tiden som en mörk och icke betydelsefull tid eftersom att de ansåg att antiken och renäsansen var så lysande epoker så det gjorde så att meddeltiden såg ut som en dyster tid där fattigdom och lidande var en stor faktor och inget betydelsefullt hände. Men detta är en falsk bild som blivit emotsagd av nutida historiker. Visst var tiden full av obeskrivlig lidande och djup fattigdom, visst straffades och torterades människor och tiden var oerhört djurisk. Men endå som allt annat så hade den sina ljusa sidor också, som tex ridderligheten, lärdomen, konsten och litteraturen.

Under meddeltiden så levde de flesta i fattigdom, styrelsesättet på den tiden kallades feudalism vilket innebar att kungen gav ut land till adleln i utbyte mot att de skulle tjäna han i krig, Adlarna blev då länsherrar och hade makt över bönder. Men adlarna behövde bygga upp en armé för att hålla sitt löfte till kungen så de gav ut små delar av sitt land till riddare och vassaler som också i utbyte tjänade i krig. Vassalerna och riddarna kunde i sin tur också ge ut delar av sitt land till andra som blev kallade undervassaler och så byggdes armen upp. Alla som ägde land hade makt över bönderna. Man kan lägga in makthavarna i en pyramid där den med mest makt och rikedom liger på toppen av pyramiden och de med minst är... Köp tillgång för att läsa mer

Medeltidens litteratur | Fördjupningsuppgift

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2016-10-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
 • 2016-05-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra men saknas källor... bör finnas med
 • 2016-12-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
 • 2015-01-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  brAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA