Medeltidens syn på brott och straff | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Svenska 2
  • A
  • 3
  • 532
  • PDF

Medeltidens syn på brott och straff | Diskuterande text

En diskuterande text om medeltidens syn på brott och straff. Eleven berättar om vad som kännetecknade det medeltida samhällets syn på brott och lämpliga bestraffningar, och hur detta skiljer sig från dagens samhälle samt vad hen själv anser är de grövsta brotten.

Lärarens kommentar

Mycket välutfört.

Utdrag

Medeltidens bedömning av brott lägger väldigt mycket vikt på normer och sociologiska värden som egentligen är skapade av religion, då religionen satte grunderna för vad som är rätt eller fel. Att anse förräderi vara det värsta brottet man kan begå är ett bevis på detta eftersom den främsta förbrytare inom kristendomen... Köp tillgång för att läsa mer

Medeltidens syn på brott och straff | Diskuterande text

[0]
Inga användarrecensioner än.