Media som socialisationsagent | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Sociologi
  • C
  • 5
  • 1040
  • PDF

Media som socialisationsagent | Diskuterande text

En kort, diskuterande text kring media som socialisationsagent. Eleven tar utgångspunkt i frågan "Är det människan som skapar samhället eller är det samhället som skapar människan?" och reflekterar på personligt vis över hur media och reklam påverkar människan och samhället, med särskild hänsyn till skönhetsideal och identitet för unga tjejer.

Innehåll

ÄR DET MÄNNISKAN SOM SKAPAR SAMHÄLLET ELLER ÄR DET SAMHÄLLET SOM SKAPAR MÄNNISKAN?

- Abstract
- Avhandling
- Källor

Utdrag

"Jag anser att det är den största delen i identitetssökandet, och det är medierna som formar oss mest. Jag anser att medierna finns där från början och aldrig någonsin försvinner dem. De har ju även en större påverkan på samhället nu än vad de hade för 50 år sedan. Dagens barn växer upp framför en TV och en dator. Redan vid otroligt ung ålder kan de ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Media som socialisationsagent | Diskuterande text

[0]
Inga användarrecensioner än.