Medias kroppsideal | Argumenterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Idrott och hälsa 2
  • B
  • 2
  • 787
  • PDF

Medias kroppsideal | Argumenterande text

Argumenterande text om medias kroppsideal.

Uppgiften:
Media bidrar helt klart till bilden av vilka kroppsideal som är inne respektive ute. Genom TV, film, reklam, tidningar och Internet sprids dessa ideal till män och kvinnor, gamla och unga. Alla påverkas mer eller mindre och det är svårt att värja sig och förbli oberörd. På många håll höjs röster för att media måste ta ett större ansvar för att förmedla hälsosamma kroppsideal, medan andra menar att individen har ett eget ansvar för sina värderingar. Ta ställning till vad du tycker, formulera en tes och argumentera för din sak. Presentera några vanliga kroppsideal som media förmedlar och hälsomässiga risker med dem.

Lärarens kommentar

Du kan utförligt och nyanserat beskriva livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar med koppling till relevanta teorier. Du kan utförligt och nyanserat beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i samhället.

Utdrag

Vår kropp är en del som gör oss till dem vi är. Varje enskild person är unik på grund av en enskild eller flera olika fysiska egenskaper. Alla kan ha en åsikt om vad hans eller hennes perfekta kropp skulle vara, men om man följer efter mängden skulle det ens personliga egenskaper, och ta ifrån individualiteten. Jag personligen aldrig skulle utsätta min kropp för plastikkirurgi. För när jag ser på mig själv, ser jag inte en lång, mager ung man med en rolig näsa, snarare ser jag en vackert skulpterade mästerverk som gud har gjort bara för mig. Jag är stolt över det faktum att det inte finns någon annan på denna jord precis som mig. Inte bara min inre skönhet, men min yttre skönhet gör mig annorlunda än alla andra. Livet skulle vara så tråkigt om alla såg exakt likadana ut. Jag personligen kunde inte vara mer nöjd och glad med min egen kropp och mitt kroppsideal. Jag tror att median har påverkat många människor till att sträva efter den kroppen media säger är bra.

Det är många människor som har en bild på hur ... Köp tillgång för att läsa mer

Medias kroppsideal | Argumenterande text

[0]
Inga användarrecensioner än.