Medier: Hur funkar de? | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
  • Samhällskunskap 1b
  • Inget betyg givet
  • 3
  • 736
  • PDF

Medier: Hur funkar de? | Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor med enkla svar som handlar om hur medier fungerar. Här tas både traditionell massmedia och sociala medier upp, och det berättas om nyhetsbyråer, gatekeepers, PO och yttrandefrihet bland annat.

Innehåll

Medier: Instuderingsfrågor

1. Ge exempel på massmedier. E
2. Vilka uppgifter har massmedier? E
3. Ange en rättighet som tryckfrihetsförordningen innehåller. E
4. Vad innebär Yttrandefrihetsgrundlagen för granskningen av vad som sänds i radio och TV? E
5. Ge exempel på material som inte får spridas via massmedier. E
6. Vad gör en ”gate keeper”? E
7. Hur påverkas nyhetsinnehållet i en reklamfinansierad kanal? C
8. Vilka tre faktorer bestämmer vad som är en nyhet? E
9. Ge exempel på en public service-kanal. E
10. Är alla tidningar, tv-kanaler etc. oberoende av varandra eller ägs de av samma mediebolag? E
11. Varför kommer de flesta nyheter som köps in i Sverige från bolag i USA och Storbritannien?
12. På vilket sätt begränsas medierna i diktaturer? Vad menas med ”pravda”-syndromet? C
13. Ge exempel på de etiska regler som journalister bör rätta sig efter. C
14. Vad är PO och vad gör hen? E
15. Ge exempel på sociala medier. E
16. Vad skiljer de sociala medierna från de gamla massmedierna? E
17. På vilket sätt splittrar de nya sociala medierna mediekonsumtionen? E
18. Vad menas med konvergens och divergens inom media? C
19. På vilket sätt kan bloggen vara ett hjälpmedel för att öka demokrati och mänskliga rättigheter i länder med förtryck som Iran och Kina? C
20. Snabbheten att få ut information kan vara både en fördel och en nackdel med bloggen. På vilka sätt? C

Utdrag

Se uppsatsen... Köp tillgång för att läsa mer

Medier: Hur funkar de? | Instuderingsfrågor

[0]
Inga användarrecensioner än.