Medier och makt | Diktatur | Demokrati | Yttrandefrihet

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Medieprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Annat
 • B
 • 7
 • 2520
 • PDF

Fördjupningsarbete, Jämförelse: Medier och makt | Diktatur | Demokrati | Yttrandefrihet

Ett jämförande fördjupningsarbete som undersöker media och makt, med fokus på hur innehållet i media påverkas dels i länder med diktatur, dels i länder med demokrati och yttrandefrihet. Eleven tar utgångspunkt i följande frågeställningar:

• Hur förändras innehållet i media i en diktatur som vill kontrollera yttrandefriheten?
• Hur kan svensk lagstiftning om yttrandefrihet påverka innehållet i media?

Lärarens kommentar

Mycket bra! Du har både ett omfattande och relevant underlag och gör i stora stycken nyanserade slutsatser. Du redogör relativt utförligt och nyanserat för hur olika budskap tas emot av en målgrupp, och redogör utförligt och nyanserat för hur väl utformningen av budskapet fungerar (B). Du redogör relativt utförligt och nyanserat för hur olika medier kommunicerar med en nationell och internationell publik (B). Du använder med relativ säkerhet olika kanaler/källor som underlag i ditt arbete och värderar dem med nyanserade omdömen (B).

Elevens kommentar

Ha lite bättre underlag när det kommer till kunskap om makterna.

Innehåll

- Inledning
- Diktatur
- Demokrati
- Diskussion
- Källhänvisning
- Källkritik

Utdrag

"Länder med diktatur är oftast väldigt slutna och människors ord och tankar får nästan aldrig höras, dem lever i förtryck. Människor som lever i ofria länder riskerar att få fängelsestraff eller dödsstraff, endast för att ha utryckt deras åsikt eller kritiserat makthavarna i landet. Jag har läst många gånger i tidningen eller på nyheterna att journalister och författare har blivit gripna eller bara försvunnit under mysiska omständigheter i de ofria länderna.

Att leva i ett land där yttrandefriheten nästan inte existerar innebär att man nästan aldrig kan få tag på pålitlig information. Det är diktatorn eller de styrande i landet som väljer vilken verklighet som dom vill presentera till folket och vilken verklighet som passar dem själva. Utöver detta så kontrollerar dem även massmedierna så att ingen annan verklighet eller information kan nå fram till folket. Människorna i landet har därför aldrig någon världsuppfattning och lever endast i den värld som landets ledare har skapat för dem."... Köp tillgång för att läsa mer

Medier och makt | Diktatur | Demokrati | Yttrandefrihet

[10]
Användarnas bedömningar
 • 2014-09-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Källhänvisning skulle kunna användas exempelvis för demonstrationen i Peking,de försvunna journalisterna, tsunamin i Thailand etc. Annars bra
 • 2015-06-07
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  bästa uppstatsen jag har läst den innehålelr precis vad jag söker för information om diktatur och demokrati
 • 2016-11-30
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Tydlig och bra uppställning!
 • 2016-02-28
  Skriven av Elev på Årskurs 7
  Mycket bra och inspirerande arbete!