Medieval Fair | Letter to the editor | Insändare

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Engelska 7
  • A
  • 1
  • 214
  • PDF

Medieval Fair | Letter to the editor | Insändare

En insändare (letter to the editor) på engelska, där eleven kritiserar tidningens rapportering kring en medeltidstillställning ("Medieval Fair"). Eleven påpekar att felaktig information har publicerats och kräver att detta rättas till.

Lärarens kommentar

Very good. A.

Utdrag

Dear Sir,
I am writing to you concerning your article “MIDDLE AGE CRISIS” published in the newspaper last Sunday. Me and my family participated in the medieval entertainment and I must say that we are especially upset with the way you reported the annual Medieval Fair. To begin with, you wrote that... Köp tillgång för att läsa mer

Medieval Fair | Letter to the editor | Insändare

[0]
Inga användarrecensioner än.