Medvetandeteorier | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Humanistiska programmet (HU) Årskurs 1
  • Filosofi 1
  • B
  • 3
  • 1048
  • PDF

Medvetandeteorier | Diskuterande text

En diskuterande text om medvetandeteorier, som lyfter fram olika frågeställningar om förhållandet medvetande och artificiell intelligens. Utgångspunkt tas i den amerikanska filosofen John R. Searles tankeexperiment "Det kinesiska rummet". I arbetet kan man inledningsvis läsa tankeexperimentet i sin helhet.

Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

Du diskuterar utförligt och med välgrundade argument flera frågor och teorier som gäller nutida filosofiska riktningar.
Du gör välgrundade analyser av några frågor och teorier som gäller nutida filosofiska riktningar. Dina analyser leder fram till välgrundade förklaringar av dessa filosofiska frågor och teorier där flera relevanta filosofiska begrepp används med viss säkerhet.

Innehåll

Medvetandeteorier

a) Kan personen utanför rummet veta om det finns ett medvetande där eller inte? Finns det någon teori angående människans medvetande som skulle kunna godkänna Searls exempel som ett medvetande? Använd dig av teorierna i fördjupningstexten Kropp och själ - några medvetandeteorier.
b) Hur är det med andra människors medvetanden, kan vi veta att dessa finns? Hur vet vi att de vi pratar med inte bara är mycket verklighetstrogna robotar som är programmerade att svara på ett visst sätt på våra frågor? Utgå från det du läst om medvetandet i boken och i fördjupningstexten Turingtestet och andra medvetanden.

Utdrag

Man lever ensam i sitt huvud, så egentligen kan man inte veta om någon än man själv har ett medvetande. Vi kan känna oss säkrare på att vårt eget metvetande finns. Kanske alla utom en själv är robotar. Men tänk om jag också är en robot, men programmet är så bra att jag tror att jag har ett medvetande?
Vi har ännu inte konstruerat ett så... Köp tillgång för att läsa mer

Medvetandeteorier | Diskuterande text

[0]
Inga användarrecensioner än.