Mekanikens Gyllene Regel | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Fysik 1a
  • A
  • 3
  • 610
  • PDF

Mekanikens Gyllene Regel | Labbrapport

En labbrapport där eleven beskriver vad mekanikens gyllene regel går ut på samt bevisar den genom ett experiment.

Elevens kommentar

Förmodligen, komma in på "energiprincipen" för att läsaren ska få en tydligare förståelse om hur lägesenergi och rörelseenergi har med Mekanikens Gyllene Regel att göra.

Innehåll

Inledning
Material
Metod
Beräkningar
Resultat
Diskussion
Källförteckning

Utdrag

Inledning
När man drar en pulka uppför en backe utför man ett fysikaliskt arbete. Enligt läroboken ”Fysik 1 Impuls” av Fraenkel, Gottfridsson & Jonasson (2011) är arbete (W) en storhet som minskar respektive ökar om kraften eller sträckan förändras under arbetets gång. Om man bestämmer sig att ta en längre väg till exempelvis toppen av Kebnekaise så kommer man inte behöva anstränga sig lika mycket som om man tog en kortare väg, men arbetet man utför kommer vara densamma för att den beror på höjden. Det är därför viktigt att höjdpunkten inte förändras, om den förändras kommer arbetet att förändras. Principen som förklarar sambandet mellan kraften och sträckan kallas ”Mekanikens gyllene regel”, som lyder följande "Det du vinner i kraft förlorar du i sträcka (eller tvärtom)". Under arbetet omvandlas energi, enligt energiprincipen kan energi endast omvandlas och inte skapas eller förgöras.

Metod
Innan laborationen utfördes ställdes materielen fram. Efter det mättes höjden mellan bänken och golvet. Därefter togs aluminiumprofilen och lades lutande mot bänken. Sträckorna där aluminiumprofilen lutades bestämdes och antecknades. Aluminiumprofilens ände på golvet fick stöd vilket var ett hinder så att den inte föll. Sedan togs vagnen som var ansluten till en dynamometer och placerades på aluminiumprofilens ände alltså... Köp tillgång för att läsa mer

Mekanikens Gyllene Regel | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.