Mellankrigstiden i USA och Tyskland | Frågor från Perspektiv på historien A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Historia 1b
  • G
  • 2
  • 840
  • PDF

Frågor och svar: Mellankrigstiden i USA och Tyskland | Frågor från Perspektiv på historien A

Frågor och korta enkla svar som handlar om mellankrigstiden i USA och Tyskland. Bland annat behandlas hur de två länderna hanterade börskraschen 1929 samt varför 20-talet kallas "det glada 20-talet". Frågorna kommer från läroboken "Perspektiv på historien A".

Innehåll

USA sid 362-369

- Varför kallas det för det glada 20-talet?
- Varför blev det en börskrash? Vad fick det för konsekvenser?
- Hur löste USA krisen?
- Fråga 8 i läroboken på sidan 369

Tyskland sid 376-382

- Hur var förhållandena i Tyskland på 20-talet?
- Hur drabbades Tyskland av börskraschen?
- Hur löste Tyskland problemen? Jämför med USA!

Utdrag

Aktör: Henry Ford hade idéen om att konstruera en bil som var så billig att även fabriksarbetare hade råd att köpa den. Fords idé spred sig (även till Europa) och man började producera de så kallade varaktiga konsumtionsvaror för vanliga inkomsttagare och konsumenter. Även om konsumtionsvaror, tack vare Fords idéer var billigare var det många hushåll ändå inte hade råd att betala ur...

Den nya livsstilen på 20-talet gav folket en optimistisk anda och man köpte mycket aktier på börsen. En iver att tjäna snabba pengar utan motstyke fanns och en hög av skulder började skapas och växte tills det blev ett berg.
Det var när en dag plötsligt varors pris föll...

Efter 1:a världskriget blev Tyskland en demokrati med allmän rösträtt för både kvinnor och män och den nya konstutitionen som bildades 1919 antogs i Weimar och kallades för Weimarrepubliken.
Partisplittringen var stor och... Köp tillgång för att läsa mer

Mellankrigstiden i USA och Tyskland | Frågor från Perspektiv på historien A

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Mellankrigstiden i USA och Tyskland | Frågor från Perspektiv på historien A.