Meningen med livet: Lycka utifrån ett utilitaristiskt perspektiv | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Filosofi 1
 • B
 • 2
 • 738
 • PDF

Meningen med livet: Lycka utifrån ett utilitaristiskt perspektiv | Diskuterande text

En diskuterande text om lycka utifrån ett utilitaristiskt perspektiv. Eleven redogör för vad meningen med livet är enligt utilitarismen och diskuterar vilka problem och fördelar som det kan medföra, om alla människor i världen skulle följa utilitaristiskt synsätt.

Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

Bra diskussion, ganska nyanserat.

Elevens kommentar

Förlänga diskussionen om problemet med utilitarismen samt fördelar.

Utdrag

Utilitarsimen bryr sig inte om vilken lycka det är man stödjer, utan en måste bry sig lika mycket om alla människor i världen, en får heller inte bry sig extra mycket om en person om det inte främjar den allmänna lyckan i världen. Vad som då händer med ens vänner och familj undrar jag, jag hade personligen känt att det hade varit svårt att inte bry sig extra mycket om en person då dom flesta tycker om och bryr sig mer om... Köp tillgång för att läsa mer

Meningen med livet: Lycka utifrån ett utilitaristiskt perspektiv | Diskuterande text

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-02-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Riktigt bra text, hjälpte mig verkligen att komma igång. Tycket filosofi kan vara lite suddigt ämne, men denna texten hjälpte mig verkligen, tack!