Mentospastill i Coca-Cola Light | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 3
  • Kemi 2
  • A
  • 8
  • 1317
  • PDF

Mentospastill i Coca-Cola Light | Labbrapport

En labbrapport där eleverna undersöker vad som händer då en Mentos-pastill släpps ner i Coca-Cola Light läsk. Eleverna tar reda på vad det är som reagerar och varför det sker.

Eleverna har tagit hjälp av en vetenskaplig rapport skriven av Tonoya Shea Coffey "Diet coke and mentos, what is really behind this physical reaction?"

1.2 Syfte

Syftet är att lära sig att genomföra en laboration och att skriva en rapport. Denna laboration är en obligatorisk del i NTI-skolans kurs Kemi 2 höstterminen 2017, kursstart 16 oktober.

1.3 Frågeställning

Vad händer när man släpper ner Mentos mint-pastiller i en flaska med CocaCola Light?

Lärarens kommentar

Den var bra men skulle kunna få mer "kemisk prägel" om man utvecklar teorin och tar med jämnviktsförhållandena där.

Innehåll

1. Inledning
1.1 Teori
1.2 Syfte
1.3 Frågeställning
2. Materiel och metod
2.1 Materiel
2.2 Metod
3. Resultat
4. Diskussion
6. Källförteckning

Utdrag

Inledning

1.1 Teori
I kolsyrade läsk-drycker är koldioxid löst i vattnet. På grund av vattnets starka ytspänning har den lösta koldioxiden svårt att binda till andra koldioxid-molekyler, bilda bubblor och därmed ändra fas till gasform. Ytaktiva medel i läsken minskar vattnets ytspänning vilket reducerar det arbete som krävs för att bilda en bubbla. Bubblorna har även lättare att bildas vid så kallade ”growth sites”, tillväxtställen där vattnets ytspänning bryts, exempelvis vid en yta mer grov ytstruktur.

CocaCola Light-läsk innehåller bland annat ämnena aspartam och kaliumbenzoat vilka sänker ytspänningen i läsken, liksom ämnet gummi arabicum i ytöverdraget på Mentos-pastiller. Mentos-pastiller har även en ruggig och ojämn yta, vilket skapar många tillväxtställen för koldioxid-molekyler att bilda bubblor på då pastillen släpps ner i kolsyrad dryck. Att lägga Mentos-pastiller i en flaska med CocaCola Light-läsk kan därför skapa en gejser av läsk som sprutar upp ur flaskan då koldioxiden frigörs.

2.2 Metod
Mätstocken monterades vertikalt bredvid CocaCola Light-flaskan och korken på flaskan skruvades av. Tio Mentos mint-pastiller placerades i det tomma röret och pappersbiten lades för öppningen. Sedan vändes röret upp och ner och placerades över öppningen på flaskan med pappersbiten emellan så att pastillerna stannade kvar i röret. Pappersbiten drogs försiktigt ut så... Köp tillgång för att läsa mer

Mentospastill i Coca-Cola Light | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.