Mer personal till förskolan | Debattartikel

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Svenska 2
  • B
  • 2
  • 803
  • PDF

Mer personal till förskolan | Debattartikel

En debattartikel där eleven argumenterar för att förskolan borde få mer personal. Eleven redogör för sin tes med utgångspunkt i ett flertal olika samhällsaspekter.

Utdrag

Sverige är ett jämlikt land på många sätt. Både kvinnor och män har möjlighet till att kunna arbeta när de har små barn. Detta är möjligt för att varje enskild kommun har en skyldighet att erbjuda sina invånare barnomsorg. Ett erbjudande som innebär att specialutbildad personal ska ge en tillfällig omsorg till barnet medan dess vårdtagare arbetar/studerar. Barnomsorgen bör tillgodose barnets behov till utveckling på kroppsligt, intellektuellt och socialt plan. Barnet ska genom pedagogisklek utveckla detta och även få tillfälle till vila. Om detta och mycket mer står det om i förskolans läroplan. Pedagogerna i en förskoleverksamhet har en skyldighet att följa läroplanen och den ska fungera som riktlinjer för vad förskolan ska arbeta för. Det krävs mycket arbete av personalen, de har en viktig roll som innebär stort ansvar och engagemang. I dagens samhälle kan man se att det är alldeles för stora barngrupper med för lite personal. Kommunens politiker... Köp tillgång för att läsa mer

Mer personal till förskolan | Debattartikel

[0]
Inga användarrecensioner än.