Metallernas spänningsserie av Cu, Zn, Pb och Mg | Labbrapport | Kemi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Komvux
 • Kemi 1
 • A
 • 4
 • 869
 • PDF

Metallernas spänningsserie av Cu, Zn, Pb och Mg | Labbrapport | Kemi

En enkel labbrapport om metallers spänningsserie, vars syfte är att analysera villkoren för att en metall ska reagera med en lösning. De metaller som undersöks är kopparsulfat, zinksulfat, magnesiumklorid, blynitrat, saltsyra och silvernitrat.

Innehåll

1. Syfte
2. Hypotes
3. Materiel
4. Utförande
5. Resultat
6. Felkällor
7. Slutsats

Utdrag

SYFTE
Den elektrokemiska spänningsserien kan användas för att räkna ut om två ämnen (metaller i detta fall) kommer att spontant reagera med varandra. I denna laboration handlar det om joner lösta i vatten och fasta metaller som reagerar med varandra (eller inte). De reaktioner som skedde i laborationen var så kallade redoxreaktioner som är reaktioner där både oxidationer och reduktioner uppstår. Eftersom den elektrokemiska spänningsserien säger oss hur...

MATERIEL
Ett pappersark (inplastat) med de olika fasta metallerna på.
Lösningar:
• CuSO4 – 1 mol/dm3 - Kopparsulfatlösning
• Pb(NO3)2 – 0.5 mol/dm3 - Blynitratlösning
• MgCl2 – 1 mol/dm3 - Magnesiumkloridlösning
• ZnSO4 – 1 mol/dm3 - Zinksulfatlösning
• AgNO3 – 0.1 mol/dm - Silvernitratlösning
• HCl – 4 mol/dm3 - Vätekloridlösning/Saltsyra
• Bitar av metallerna koppar, zink, bly och magnesium... Köp tillgång för att läsa mer

Metallernas spänningsserie av Cu, Zn, Pb och Mg | Labbrapport | Kemi

[6]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-27
  Tydligt och utförligt! Jättebra!
 • 2016-09-02
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra och enkel att förstå
 • 2017-01-09
  Bra och enkel att förstå
 • 2017-01-05
  lätt att förstå och bra formulerat.