Metallers reaktion med vatten - Labbrapport i Kemi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Kemi A
 • VG
 • 6
 • 1217
 • PDF

Metallers reaktion med vatten - Labbrapport i Kemi

En laborationsrapport vars syfte är att undersöka vilket ämne (metall) som reagerar snabbast med vatten och varför det är så. Vidare så undersöker eleven även varför det varierar på hur snabbt metallerna reagerar med andra ämnen.

Följande frågeställninarg undersöks:
- Vilket ämne kommer reagera snabbast?
- Vilken färg blir det avjoniserade vattnet då man tillsätter ämnet?
- Vad är det som sker då man tillsätter ämnet i det avjoniserade vattnet som innehåller BTB?

Elevens kommentar

Mer fördjupning och bättre språk

Innehåll

- Bakgrund/teori
- Syfte
- Frågeställning
- Hypotes
- Risker
- Material
- Utförande
- Resultat
- Diskussion
- Referenslista
- Felkällor

Utdrag

Kemikalier:
BTB, Avjoniserad vatten(rent vatten utan näringssalter), Litium(Li) och magnesium(Mg)

Redskap:
Spisplatta, 2 provrör, stativ, muff och klämmare, bägare för att värma vattnet med.

Utförande:
Man ska skriva en hypotes innan man börjar med labben

Del 1- Litium + vatten
Fyll ett provrör med 1/4 avjoniserad vatten, droppa in i BTB -lösning, fäst provröret med hjälp av en muff på stativet. BTB-lösningen visar om vattnet är surt, basiskt eller neutralt. Färgen man är ute efter är gul, vilket tyder på att lösningen är sur. Lägg in en liten bit av litium i lösningen och observera det som sker.

Del 2 – Magnesium + vatten
2. Gör likadant som 1) ta ett provrör, fyll den med 1/4 avjoniserat vatten, droppa in några droppar BTB-lösning. Fäst provröret med hjälp av en muff på stativet. Häll i liten bit av magnesium i lösningen och observera det som sker. Fyll en bägare med vatten och värm den. Då vattnet börjar koka så håller man med hjälp av en klämma provröret i bägaren med vatten. Observera vad som sker.

Observera de två provrören. Vad var den som hände då man la ner metallerna i lösningen? Varför behövde man tillsätta mer energi till magnesium?... Köp tillgång för att läsa mer

Metallers reaktion med vatten - Labbrapport i Kemi

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-12-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Bra, men borde vara mer formell, och i stort sett inte använda pronomer i vissa delar
 • 2016-11-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff