Metod och Material | Exempel | Gymnasiearbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Gymnasiearbete
  • Godkänt
  • 7
  • 2273
  • PDF

Rapport: Metod och Material | Exempel | Gymnasiearbete

METOD och MATERIAL: Exempel för gymnasiearbetets rapport.

Alla exempel på metod och material som presenteras i paketet kommer från godkända gymnasiearbete, skrivna av elever från de högskoleförberedande programmen.

TIPS! Paketet "Exempel på metod och material för gymnasiearbetet" är skapat som komplement till Studienets webb-bok och guide för gymnasiearbetet: Gymnasiearbetet | Guide. För mer praktisk information kring hur du skapar metod och material, kan du med fördel läsa guiden (som även innehåller information om gymnasiearbetets alla andra delar).

EXEMPEL FÖR GYMNASIEARBETET: URVAL, METOD och MATERIAL - ”De okontaktade”

Exempel på urval, metod och material för gymnasiearbetets rapport, skapad av en elev från Samhällsvetenskapsprogrammet.

Texten kommer från gymnasiearbetet "De okontaktade", och kan med fördel användas som inspiration både vad gäller struktur och innehåll.

EXEMPEL FÖR GYMNASIEARBETET: METOD och GENOMFÖRANDE - ”Finansiella instrument”

Exempel på metod och genomförande för gymnasiearbetets rapport, skapad av en elev från Naturvetenskapsprogrammet.

Texten kommer från gymnasiearbetet "Finansiella instrument: Matematisk analys", och kan med fördel användas som inspiration både vad gäller struktur och innehåll.

EXEMPEL FÖR GYMNASIEARBETET: METOD, KÄLLKRITIK och ARBETSPROCESS - ”Svensk språklag”

Exempel på metod, källkritik och arbetsprocess för gymnasiearbetets rapport, skapad av en elev från Samhällsvetenskapsprogrammet.

Texten kommer från gymnasiearbetet "Språklag (2009:600) - Behövs den svenska språklagen?", och kan med fördel användas som inspiration både vad gäller struktur och innehåll.

EXEMPEL FÖR GYMNASIEARBETET: METOD och MATERIAL - ”En hjälpande hand”

Exempel på syfte och problemformulering för gymnasiearbetets rapport, skapad och genomförd av elever från Samhällsvetenskapsprogrammet.

Texten kommer från gymnasiearbetet (och välgörenhetsprojektet) "En hjälpande hand”, och kan med fördel användas som inspiration både vad gäller struktur och innehåll.

Innehåll

De okontaktade - Exempel på urval, metod och material | Rapport
Metod och material
Urval
Val av metod
Material
Finansiella instrument | Metod och Genomförande | Exempel | Gymnasiearbete
Svensk språklag | Metod, Källkritik och Arbetsprocess | Exempel | Gymnasiearbete
En hjälpande hand | Metod och Material | Exempel | Gymnasiearbete

Utdrag

De okontaktade
Urval, Metod och Material


Metod och material
För att kunna besvara min frågeställning och för att få mer förståelse för ämnet så har jag använt mig av olika material så att jag har kunnat få så många oberoende källor som möjligt att jämföra med varandra för få fram ett sanningsenligt arbete som möjligt. Här nedan så ges en förklaring till urval, material och val av metod.

Urval
Till mitt arbete har jag varit i behov av så mycket färskt material som möjligt vilket inte har varit några större problem. Det har inte varit några svårigheter med att hitta information om ämnet och den mesta fakta är tagen från internet då jag har letat efter artiklar och kollat på olika hjälporganisationers hemsidor. Dock är många sidor inte bra att förlita sig på så därför har jag enbart valt ut tre av de största som behandlar ämnet förutom när jag har gjort en artikelsökning. Två av dessa tre där jag har hittat information är grundade av Survival International som är den hjälporganisation jag har studerat lite mer ingående och den tredje är Discovery Channel's hemsida till den dokumentär som jag har kollat på.

Min studie och problematiken runt om kring den är ganska stor och därför inte svår att hitta någon... Köp tillgång för att läsa mer

Metod och Material | Exempel | Gymnasiearbete

[0]
Inga användarrecensioner än.