Migration i Syrien | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
 • Samhällskunskap 2
 • A
 • 3
 • 1029
 • PDF

Migration i Syrien | Rapport

Samhällskunskap 2 rapport om migration i Syrien.

Rapportens uppdelning:
1. Kort inledning (vad ska undersökas och varför?)
2. Om landet (push-faktorer, ekonomi, politik, sociala förhållanden)
3. Sverige (vad lockar hit? pull-faktorer)
4. Analysera landet utifrån de två teorierna om etnicitet som konfliktorsak ("Institutionell förklaring" respektive "Etnicitet är politik")

Lärarens kommentar

Jag fick A på alla kriterier;

-Redogöra för några centrala teorier.

-Redogöra för hur centrala teorier påverkar nutidens politiska, sociala och ekonomiska förhållanden.

-Förstå samhället utifrån centrala teorier.

-Analysera komplexa samhällsfrågor med hjälp av samhällsvetenskapliga metoder

-Söka, granska och tolka information.

-Göra källhänvisningar enligt Harvard- eller Oxfordsystemet.

-Uttrycka sina kunskaper strukturerat i olika presentationsformer.

Utdrag

Under de senaste åren har det flytt väldigt många ifrån Syrien. Detta är ett stort problem och vad som är anledningen till varför det är så stor emigration är för att det länge har varit ett inbördeskrig och oroligheter i Syrien och det har påverkat civilbefolkningen en hel del. Jag ska därför undersöka landet, orsakerna till migrationen och analysera landet utifrån de etniska konfliktorsakerna.

Push- och pullfaktorer
I ett land med ett pågående inbördeskrig, går man aldrig säkert. Civilbefolkningen drabbas, städer förstörs, ekonomin försämras, oroligheter uppstår överallt. Konflikten i Syrien är mellan regimen (och de som stöder Bashar Al-Assads Baath-regeringen) och dem som vill störta den. Under våren 2011 skedde flera demonstrationer runtom i landet. Begäran om frihet. Alla dessa protestanter straffades hårt av regimen.
Därefter beslutade Assad-regimen att frigöra extrema jihadister från fängelser. De skapade alltså en större konflikt än vad ... Köp tillgång för att läsa mer

Migration i Syrien | Rapport

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-10-27
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Det är jättebra information och det är naturligtvis en uppsats på A nivå.
 • 2017-01-29
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Allt är bara perfekt