Mikroorganismer | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Biologi 1
 • A
 • 4
 • 1588
 • PDF

Mikroorganismer | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om mikroorganismer i specialkursen Djurens biologi. Arbetet redogör för olika sorters mikroorganismer och deras betydelse för människan och jordbruket. Även antibiotikaresistens och dess följder utreds.

Innehåll

Mikroorganismer

- Olika sorters mikroorganismer och deras betydelse
- Virus
- Antibiotikaresistens
- Referenslista

Utdrag

Olika sorters mikroorganismer och deras betydelse
Mikroorganismer kallas de organismer som är för små för att kunna ses med blotta ögat. Namnet ”mikroorganismer” är ett samlingsnamn för flera olika grupper av organismer som inte är särskilt nära släkt med varandra, utan vars viktigaste gemensamma egenskap är storleken. Dessa grupper är:
- Bakterier (arkebakterier och eubakterier)
- Protozoer och alger
- Svampar
- Virus
Mikroorganismer finns naturligt överallt på huden och i matsmältningssystemet hos människor och djur, men även i naturen i både vatten och på land. Det är mikroorganismer som bryter ner dött organiskt material i naturen, och de är en förutsättning för att växtlivet ska fungera. Mikroorganismer har därför en stor betydelse för naturbruket då man odlar grödor och djurfoder.

I våra naturbruksmarker lever olika sorters bakterier som är nödvändiga för att kunna odla grödor. Ett exempel på detta är kvävefixerande bakterier som lever i symbios med växter. De kvävefixerande bakterierna kan omvandla fritt kväve i luften till ammoniak, vilket är en av växternas viktigaste kvävekälla. Dessa bakterier är absolut nödvändiga för att växterna skall kunna växa, då växterna inte på egen hand kan ta upp fritt kväve ur luften utan behöver bakteriernas hjälp att omvandla kvävet till ammoniak först. Bakteriernas... Köp tillgång för att läsa mer

Mikroorganismer | Fördjupningsuppgift

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-11-20
  Skriven av Studerande på Termin 8
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa