Mikroorganismer | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Biologi 2
  • B
  • 4
  • 1838
  • PDF

Mikroorganismer | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift om mikroorganismer där eleven bland annat skriver om vilka typer det finns och hur bakterier är uppbyggda. Eleven beskriver många olika begrepp.

Studienets kommentar

Notera att det saknas källor.

Utdrag

Levande varelser som är så små att vi inte kan se dem med ögat, tex… jästsvampar, amöbor, arkéer… kallas för mikroorganismer. Mikroorganismer finns nästan överallt i naturen.
Mikroskopiska svampar bryter ner döda träd och bakterier, lever i symbios med rötter och hjälper växter att fixera kväve från luften. Arkéer i heta djuphavskällor utvinner energi ur oorganiska kemikalier och bildar kolhydrater. Vi utnyttjar ett antal mikroorganismer för att göra öl och vin, jäsa bröd, göra filmjölk, rena vatten och bryta ner föroreningar. Några mikroorganismer har specialiserat sig på att leva i en människokropp på ett sätt som skapar obehag eller skada för oss  Mikroorganismer som sjukdomsframkallande, eller patogena.
Mikroorganismer delas in i tre huvuddelar  Bakterier, Arkéer och Eukaryoter.
Det finns många mikroskopiska eukaryoter som antingen lever helt ensamma eller sitter ihop i små kolonier eller trådar, där cellerna är lika varandra och skulle klara sig utan varandra om det behövdes. I vatten, jord och på de flesta större levande varelser finns mikroskopiska svampar tex… encellig jäst och små osynliga trådar av mögel. En del encelliga eukaryoter fångar upp, innesluter och bryter ner energirika livsformer i sin omgivning. Några av dessa encelliga eukaryoter kan orsaka sjukdomar hos människan.
Bakterier är arkéer, encelliga varelser som saknar cellkärna och andra organeller som avgränsas av membran. Cellmembranet hos bakterier har ungefär samma kemiska uppbyggnad som hos eukaryoter. En bakterie har oftast någon av tre former: Kock (Rund), Stav (Avlång), Spirill (Spiral).
Grampositiv (Gr+): Utanför cellmembranet finns ett tjockt lager av peptidoglykan, som består av långa kedjor av kolhydrater korsbundna till varandra med peptider (Korta aminosyrekedjor).
Gramnegativ (Gr-): Finns också peptidoglykanlager, men det är mycket tunt och utanför detta omges bakterien i stället av ett yttre membran. Det yttre membranet skiljer sig från vanliga cellmembran genom att en del av fosfolipiderna... Köp tillgång för att läsa mer

Mikroorganismer | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.