Mikroprocessor | Datorteknik

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 1
  • Datorteknik 1a
  • C
  • 6
  • 967
  • PDF

Utredande text: Mikroprocessor | Datorteknik

En kortare uppsats i Datorteknik, som undersöker vad en mikroprocessor är. Fokus ligger bland annat på mikroprocessorns historia och utveckling, hur en mikroprocessor fungerar samt vad man kan göra med en mikroprocessor. Vidare så diskuterar eleven även hur mikroprocessorn påverkat samhället.

Innehåll

- Inledning
- Syfte
- Fakta
- Diskussion
- Källförteckning

Utdrag

"Med hjälp av mikroprocessorer, så har dagens användning av datorer gjorts möjlig. Så som vi lever idag skulle vi inte kunna leva utan mikroprocessorn, då hela det moderna samhället är uppbyggt på datorernas funktioner. För att sätta det i perspektiv så skulle man kunna tänka på hur begränsad man känner sig när det blir strömavbrott.

En mikroprocessor är egentligen ett samlingsnamn för olika typer av processorer. Det finns 3 huvudsakliga typer av processorer:

CPU- Central processing unit
GPU- Graphic processing unit
SPU- Signal processing unit

CPU-processorn fungerar som datorns hjärna. CPU:n sitter på moderkortet och behandlar alla datorns signaler och utför matematiska beräkningar, som sedan behandlas av andra processorer som t.ex. signalprocessorn."... Köp tillgång för att läsa mer

Mikroprocessor | Datorteknik

[0]
Inga användarrecensioner än.