Mikroskopering av celler | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Biologi 1
  • A
  • 6
  • 1441
  • PDF

Mikroskopering av celler | Labbrapport

En labbrapport där eleven mikroskoperar rödlök.

Syftet med laborationen var att öva mikroskopering samt att lära sig identifiera cellkärnan i lökceller och att uppmärksamma skillnader i cellkärnans utseende som är bunden till cellens delningsprocess.

Innehåll

Inledning
Hypotes
Teori
Material
Metod
Resultat
Diskussion
Källförteckning

Utdrag

Inledning:
Syftet med denna laboration var att öva mikroskopering teknik samt att kunna identifiera cellkärnan i lökceller samt att uppmärksamma skillnader i cellkärnans utseende som är bunden till cellens delningsprocess. Mer utvecklat kan vi säga att vi vill få en djupare förståelse för de olika faserna inom mitos (alltså delnings processen). Alltså undersöker vi Celler vid alla olika stadier av mitos.

Hypotes:
Innan laborationen skedde, skrevs en hypotes ned. I hypotesen skrevs det följande:
“Denna laboration kommer visa oss hur rödlöks cellen är uppbyggd, hur cellstrukturen ser ut samt med en viss möjlighet att få syn på en celldelning” följande vidar skrevs efter laborationen. Hypotesen som även bilderna som togs förtydligar, visar att en väldigt liten mängd av cellens tid som cellen görs av under mitosen, celldelningen. större delen av tiden spenderar cellen i interfasen. Därför hävdar jag att det blir svårare och mer tidskrävande att finna celler i övriga fyra faserna, det vill säga; Profas, Metafas, Anafas & Telofas.

Teori:
Det finns två typer av celler men just den sorts av cell som är vi är uppbyggda av är Eukaryota celler vilket man kan veta då vi har en cellkärna som vårt arvsanlag, generna... Köp tillgång för att läsa mer

Mikroskopering av celler | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.