Mikroskopering - celltyper | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Biologi 2
  • C
  • 3
  • 55
  • PDF

Mikroskopering - celltyper | Labbrapport

En labbrapport där laborationen syftar till att undersöka skillnader mellan olika celltyper genom att förstora olika föremål, exempelvis vitmossa och rödlök, i mikroskop. Labbrapporten är illustrerad med bilder.

Innehåll

Labbrapport

- Syfte
- Material och metod
- Resultat
- Diskussion
- Källor

Utdrag

Material och metod:

Huvudmaterialet som behövdes för laborationen var ett mikroskop som kunde förstora föremål upp till x1000. Vi tillverkade sedan preparat av olika eukorayota organismer genom lägga en bit av organismen på ett objektglas tillsammans med en droppe vatten. Ett täckglas las på varje preparat, med undantag för två. Dessa två peparat skulle färgas, vilket resulterade i att täckglas ej var nödvändigt. De två preparat som skulle färgas skulle, före färgningen, värmas över en värmeplatta och därefter svalna innan de var beredda att färgas med kristallviolett. En avvikelse som skedde efter uppvärmningen av preparatet med kindceller, var att vi inte lät preparatet svalna efter uppvärmningen, utan färgade preparatet strax därpå. Resultet påverkades dock inte... Köp tillgång för att läsa mer

Mikroskopering - celltyper | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.