Mikroskopiering: Växt- och djurcell | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Komvux
 • Naturkunskap 1b
 • Inget betyg givet
 • 3
 • 538
 • PDF

Mikroskopiering: Växt- och djurcell | Labbrapport

En labbrapport där mikroskopering används för att undersöka likheter och skillnader hos växt- och djurceller. Celler från rödlök, mossa och från insidan av kinden används. Rapporten är illustrerad med bilder.

Innehåll

Labbrapport 1- Mikroskopering

- Inledning
- Hypotes
- Syfte
- Utförande
- Resultat
- Diskussion
- Referenser

Utdrag

Utförande:

Mikroskoperingen genomfördes genom att skära loss ett tunt cellager av en rödlök med en skalpell. Det tunna cellagret placerades på ett objektglas. Därefter droppades vatten på det tunna cellagret samt att ett täckglas lades ovanpå. Objektglaset ställdes på mikroskopets objektbord. För att kunna se växtcellerna, justeras fokus med hjälp av fokushjulet på högre sidan av mikroskopet samt ändrades förstoring från 10x till 40x.
Vid mikroskoperingen studerades ytterligare en växtcell, nämligen celler från mossplantan. Denna observation genomfördes genom att lägga ett blad från mossplantan på ett objektglas. Därefter droppades vatten på bladet samt att ett täckglas lades ovanpå. Mikroskopets förstoring ändrades till 10x40.
Djurceller epitelceller från munhålan. För att få munepitelceller, skrapades insidan av munhålan med en ren trästicka i minst 30 sekunder. En droppe metylenblått droppades på ett objektglas samt att trästickan roterades över droppen och ett täckglas lades ovanpå. Preparatet ställdes på mikroskopets objektbord och med hjälp av okularen studerades... Köp tillgång för att läsa mer

Mikroskopiering: Växt- och djurcell | Labbrapport

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  diskutionen var bra och resultaten fick mer hjälp av. det saknas att förklara lite mer om växt och djurceller
 • 2015-05-09
  helt okej uppsats, du behövde förklara lite mer