Militärkuppen i Chile | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
  • Historia 1b
  • Inget betyg givet
  • 1
  • 387
  • PDF

Militärkuppen i Chile | Sammanfattning

En enklare sammanfattning som kort redogör för militärkuppen i Chile 1973, där eleven lyfter fram dess orsaker och politiska och ekonomiska konsekvenser, samt USA:s roll.

Innehåll

- Militärkuppen i Chile 1973
- Källor

Utdrag

Chiles ekonomi var under depression, folk började demonstrera och staden var under kris. Priset på koppar föll och ekonomin kollapsade. Chile var en del av väst världen och eftersom Amerika var så rädda att kommunismen från öst skulle sprida sig till väst så blev de inte glada när Chile hade en socialistisk president. Detta är som dominoteorin där USA är.... Köp tillgång för att läsa mer

Militärkuppen i Chile | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.