Miljöförstöring | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 3
  • Biologi 1
  • C
  • 9
  • 2785
  • PDF

Miljöförstöring | Frågor och svar

Frågor och svar med fokus på miljöförstöring, som bl.a. redogör för hur växthuseffekten, försurning, miljögifter och konsumtionssamhället påverkar miljön på ett negativt sätt.

Innehåll

Luften
1. Vad är växthuseffekten, och vad orsakar det?
2. Vilka miljöeffekter orsakar den förstärkta växthuseffekten?
3. Vad är ozon och vilka är riskerna med att ozonskiktet uttunnas?
4. Vad är marknära ozon och vilka skadeverkningar orsakar det?
Försurning
5. Ge exempel på orsaker till försurning? Både sådana som är naturliga och de som är tillförda.
6. Hur påverkar försurning skogen, marken och vattnen?
Vatten
7. Beskriv kortfattat vattnets kretslopp.
8. I Sverige är vatten en självklarhet, men i många länder är vatten en bristvara. Förklara vad vatten har för betydelse för länders ekonomi.
Övergödning
9. Hur har människan bidragit till övergödning, och vilka åtgärder som görs mot övergödningens påverkan idag?
10. Ge exempel på vad som kan bli resultatet av övergödning i sjöar och hav.
Miljögifter
11. Vad är ett miljögift?
12. Hur påverkar miljögifterna organismer som lever i vatten och i marken?
13. Studera tungmetaller, exempelvis bly, kvicksilver och kadmium. Redogör för egenskaper, användning och miljökonsekvenser.
Konsumtion
15. Vilka uppoffringar måste vi göra? Bidrar vi till att förvärra problemen? Vad kan vi göra för att minska på problemen?
Avfall
16. Vad för påverkan har hushållsavfall på miljön? Kan vi minska på det?
Biologisk mångfald
17. Vad har Sverige gjort för att bevara den biologiska mångfalden? Ge minst fyra exempel och vad de kan ha för inverkan.
18. Hur kan man göra tekniska miljöförbättringar?
19. Ge exempel på hur man kan med hjälp av politisk-etiska metoder uppnå miljöförbättringar
- Källor

Utdrag

De uppoffringar som vi människor bör göra för att vår natur ska må så bra som möjligt samt att den ska bevaras som den är nu så länge som möjligt så lär vi börja tänka på vad vi som människor egentligen har för behov. Många människor sitter hemma på en fredagskväll och käkar chips eller glass som möjligtvis har palmolja från regnskogen på sig eller i sig. Man borde som människa tänka mer på miljön och inte ha en åtrå efter... Köp tillgång för att läsa mer

Miljöförstöring | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.