Miljöförstöring: Växters påverkan av olika ämnen | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Biologi 1
  • A
  • 11
  • 2032
  • PDF

Miljöförstöring: Växters påverkan av olika ämnen | Labbrapport

En labbrapport som avser att undersöka hur växter påverkas av olika ämnen som vi människor släpper ut i naturen. Arbetet redogör för följande frågeställningar:

- Hur påverkas växterna av ämnena gödsel, vägsalt och tvättmedel?
- Vad händer med växterna om de kommer i kontakt med dessa ämnen?

Lärarens kommentar

Nyanserad och bra hantering av källor.

Innehåll

Miljöförstöring - En studie om hur växter påverkas av olika ämnen

- Sammanfattning
- Inledning
- Frågeställning och Syfte
- Metoder
- Material
- Resultat
- Diskussion
- Bilagor
- Källförteckning

Utdrag

Metoder

Undersökningen byggde på att söka fakta på internet och ett experiment. Experimentet bestod av att plantera frön i olika krukor. Det fanns fyra krukor med två kikärtsfrön i varje kruka. När fröna hade grott så att man kunde se en planta, tilldelades koncentrationerna ut i varje kruka. Plantorna studerades under tiden de växte för att se hur de påverkas av ämnena som de hade blivit tilldelade.
Efter åtta dagar summerades alla observationer för att komma fram till ett resultat.
Andra delen som undersökningen byggde på var att leta fakta på internet. Rapporten användes mycket av sidor som specificera sig inom områdena miljö och natur. Man kunde hitta mycket information i en vetenskaplig artikel som Maria Andersson hade skrivit. Inga litteratur fakta användes i undersökningen.

Material

De material som användes under det praktiska experimentet var kikärtor, jord, vägsalt (NaCl), gödningsmedel (I love eco växtnäring), tvättmedel (Ariel senstive white) och krukor. Hjälpmedel som användes under den teoretiska delen var internet sidor... Köp tillgång för att läsa mer

Miljöförstöring: Växters påverkan av olika ämnen | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.