Miljögifter | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Biologi A
 • B
 • 7
 • 2139
 • PDF

Miljögifter | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift i Biologi A, där eleven redogör för miljögifter. Eleven tar bland annat utgångspunkt i följande frågeställningar:

- Vad är ett miljögift?
- Varför finns det giftiga ämnen i vår miljö?
- Hur sprids giftet i organismer?
- På vilket sätt kan miljögifter påverka levande organismer och varför är de så farliga?
- Vilka miljöföroreningar har vi mest av i Sverige?
- Hur ser den globala spridningen av miljögifter ut?
- Vad kan vi göra för att minska miljögifter?

Lärarens kommentar

Bra.

Innehåll

MILJÖGIFTER
- Inledning
- Vad är ett miljögift?
- Organiska föreningar
- Tungmetaller
- Varför finns det giftiga ämnen i vår miljö?
- Hur sprids giftet i organismer?
- På vilket sätt kan miljögifter påverka levande organismer, och varför är de så farliga?
-- Tungmetaller
-- Klorerade kolväten
- Källor

Utdrag

"Vad är ett miljögift?
Ett miljögift kan definieras på olika sätt. Privata konsumenter och forskare tolkar, oftast, ett miljögift på två olika sätt. Den största mängden av privatpersonerna tolkar allt som kan ge en skada till miljön som ett miljögift, däremot säger forskarna att man bör undersöka och forska kring ifall det ämnet verkligen ger en skada eller inte. Därför klassar forskarna ämnen i tre kategorier, miljögift, miljöförorening och ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Miljögifter | Fördjupningsuppgift

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-12-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Mycket mycket mycket bra!