Miljögifters påverkan på Östersjön | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 3
  • Biologi 1
  • C
  • 7
  • 1515
  • PDF

Miljögifters påverkan på Östersjön | Labbrapport

En rapport med fokus på hållbar utveckling, som redogör för hur miljögifter påverkar Östersjön utifrån ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

Innehåll

Hur påverkas vi av miljögifter och vad kan göras för att minska utsläppen av dessa?

Sammanfattning
1. Inledning
2. Hur påverkas vi av miljögifter och vad kan göras för att minska utsläppen av dessa?
2.1. Ekologiskt perspektiv
2.2. Socialt perspektiv
2.3. Ekonomiskt perspektiv
3. Sammanfattande diskussion
4. Källor/källkritik

Utdrag

Miljögifter som tillförs i naturen hamnar förr eller senare i grundvatten och sjöar. Plankton och andra organismer som lever i dessa sjöar tar upp dessa miljögifter och på det viset så hamnar dem i näringskedjan. Planktonen äts upp utav olika fiskar, det gör att giftet sprids vidare, då det är svårt att bryta ner eller göra sig av med fettlösliga gifter. Fåglar, däggdjur och även vi människor hamnar högst upp i näringskedjan och är också de som... Köp tillgång för att läsa mer

Miljögifters påverkan på Östersjön | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.