Miljöpåverkan på Antarktis | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Svenska 1
  • Inget betyg givet
  • 6
  • 1368
  • PDF

Miljöpåverkan på Antarktis | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete om miljöpåverkan på Antarktis. Eleven redogör för omfattningen av smältningen av Antarktis isar som en konsekvens av den globala uppvärmingen, och diskuterar dess påverkan på bl.a. ekosystem och omvärlden.

Innehåll

Miljöpåverkan på Antarktis

- Bakgrundsfakta
- Frågeställningar
- Bakgrund
- Vad är problemet?
- Orsak till problemet?
- Konsekvenser?
- Lösningar på problemen?
- Analys och diskussion
- En annan teori
- Källförteckning

Utdrag

Om Antarktis och Arktis smälter så kommer ekosystemet förändras, många arter kommer dö ut t.ex. isbjörnen, kejsarpingvinerna (djuren som lever på is) och då kommer beståndet av fisk öka mycket. Dessutom kommer den biologiska mångfalden att minska. I och med att isar smälter ökar risken för översvämningar och brist på dricksvatten. Många människor som bor på öar och låglänta områden kommer att drabbas värst, det kan även leda till att... Köp tillgång för att läsa mer

Miljöpåverkan på Antarktis | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.