Miljöpåverkan av den moderna ekonomiska tillväxten | Hållbar utveckling

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Samhällskunskap 2
 • A
 • 7
 • 2958
 • PDF

Utredande text: Miljöpåverkan av den moderna ekonomiska tillväxten | Hållbar utveckling

En utredande uppsats, där eleven undersöker hållbar utveckling och miljöpåverkan av den moderna ekonomiska tillväxten. Fokus ligger bland annat på olika typer av hållbar utveckling (social, ekologisk och ekonomisk), samspelet mellan ekonomiska tillväxt och hållbar utveckling samt tillvägagångssätt för både stat och individ att verkställa hållbar utveckling. Eleven tar utgångspunkt i följande frågeställningar:

- Vad är hållbar utveckling?
- Hur fungerar den ekonomiska utvecklingen i samspel med hållbar utveckling?
- Vad kan staten eller den enskilda individen göra för en hållbar utveckling från i-ländernas perspektiv?

Lärarens kommentar

Utförlig och nyanserad, för att inte tala om den snygga layouten.

Innehåll

Miljöpåverkan av den moderna ekonomiska tillväxten
- Presentation
- Frågeställningar
- Metod
- Vad är hållbar utveckling?
-- Social hållbarhet
-- Ekologisk hållbarhet
-- Ekonomisk hållbarhet
- Hur fungerar den ekonomiska tillväxten i samspel med hållbar utveckling?
- Vad kan staten och den enskilda individen verkställa för en hållbar utveckling inom landet hos industriländerna?
-- Grön skatteväxling
-- Miljöskatter och miljöavgifter
-- Utsläppshandel
-- Elcertifikat
-- Minimera energiproduktionen
-- Konstruktioner
-- Minska oljeförbrukningen och koldioxidutsläppen
- Källförteckning

Utdrag

Vad är hållbar utveckling?
"En hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov" (Lester R. Brown) Att arbeta för en hållbar utveckling är en process som aldrig kommer få en färdig lösning utan det är ett problem som i alla tider kommer vara aktiv med avseende på att tiden inte är en begränsad vara. Att arbeta för en hållbar utveckling kräver konstruktivitet och en ansenlig vilja att förändras. Ju fler vi är som kämpar för en hållbar utveckling desto bättre är det ur ett miljömässigt perspektiv från aspekten att vi konsumenter styr vad som produceras i dagsläget. Ett arbete för en hållbar utveckling kräver också demokratiska metoder, misstänksam inställning, kommunikation mellan aktörerna och överblick i fråga om problemen... Köp tillgång för att läsa mer

Miljöpåverkan av den moderna ekonomiska tillväxten | Hållbar utveckling

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2015-01-28
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  super bra :))))) glad över att det kunde hjölp mig
 • 2015-05-04
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Ett väldigt bra arbete, fortsätt så!
 • 2015-05-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 2014-11-30
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Lk lkm, kk jj hu y7y