Miljöpåverkan vid konsumtion av kläder | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Samhällskunskap 2
  • B
  • 7
  • 3007
  • PDF

Miljöpåverkan vid konsumtion av kläder | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift där eleven informerar om hur den stora konsumtion av kläder påverkar miljön. Eleven kommer också med lösningsförslag på miljöproblematiken.

Syfte:
Syftet med denna uppsats är att upplysa både mig själv och läsaren angående kläders påverkan på miljön. Jag skulle även vilja uppmuntra till en öppen debatt angående detta ämne.

Frågeställning:
Hur påverkar vi idag miljön genom vår klädeskonsumtion och hur kan vi lösa detta?

Innehåll

Inledning:
Syfte:
Frågeställning:
Teori:
Bakgrund:
Konsumtion av kläder:
Metod:
Källkritik:
Undersökning:
Miljöpåverkan av klädeskonsumtion:
Frakt av kläder - global uppvärmning:
Analys:
Orsak/konsekvenser:
Analys av lösningar:
Slutsatser:
Referenslista:

Utdrag

Inledning:
Förändring har alltid varit ett naturligt tillstånd i modevärlden. Trender kommer och går och det känns som att man aldrig har den perfekta uppsättningen av kläder. En ny och modern skjorta, för samma pris som ett lunchstopp vid Mc' Donalds, glider därför lätt in i min redan proppfyllda garderob, och jag kollar mer i affärernas skyltfönster än i min egen garderob. Men precis som Mikael Karlsson från Naturskyddsföreningen påstår är ‘'vår ökade klädeskonsumtion ett hot mot miljön''.

Teori:
Dessa olika teorier är olika åsikter och synsätt på naturen och vad man borde göra av den:

Antropocentriskt synsätt gentemot miljön:
Enligt denna syn är det bara människan som är av värde. Allt i naturen finns där för att gynna och uppfylla våra behov. De flesta avtal som tex FN gör är även antropocentriskt, de vill också att man ska kunna utnyttja naturen. En person med sent antropocentriskt synsätt tar inte hänsyn till kommande generationer.

Biocentriskt synsätt gentemot miljön:
Enligt detta synsätt är allt som är vid liv i fokus. Människan har ett ansvar och det är därför som vi tex utrotningshotar vissa växter och djur. Även fast djuren och växterna inte ger oss något så vill de med detta synsätt fortfarande bevara dem, och anser att de har ett värde. Bara faktumet att de finns har betydelse.

Ekocentriskt synsätt gentemot miljön:
Här är ekosystemet i fokus. Med detta synsätt tar man hänsyn till allt. Både levande och icke levande skapelser. De ser tex ett värde i en lagun, ett berg, en strand eller ett hav. Om man tex tänker att man inte borde tömma en lagun bara för att utvinna guld har man ett ekocentriskt synsätt.

Bakgrund:
Konsumtion av kläder:
Idag spenderar vi svenskar lika mycket pengar på kläder som vi gjorde år 2000. Samtidigt har textilierpriserna sjunkit på världsmarknaden, vilket gör att även klädespriserna sjunker. Detta gör att vi idag kan komma hem med fler plagg för samma peng som förr. Inom modebranschen pratar man om så kallad ‘'Fast Fashion'' vilket betyder att de större klädeskedjorna ständigt producerar nya kollektioner där de sätter låga priser, vilket gör att kläderna totalt sett håller en dålig kvalité och därmed behöver bytas ut snabbt. Detta sätter självklart stor press på underleverantörerna, men kedjorna får en snabb omsättning.

Mellan år 2000 och 2009 ökade vår konsumtion av kläder med 40%. Mellan 2006 och 2016 ökade klädeskonsumtionen istället med 60%. Detta tyder på att konsumtionen av detta slag ...... Köp tillgång för att läsa mer

Miljöpåverkan vid konsumtion av kläder | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.