Miljövänlighet och Miljö | Tips och Begrepp

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Medieprogrammet (före 2011) Årskurs 3
  • Annat
  • E
  • 2
  • 425
  • PDF

Sammanfattning: Miljövänlighet och Miljö | Tips och Begrepp

En mycket enkel och kortfattad sammanfattning av tips och begrepp relaterade till miljö och miljövänlighet - se alla tips och begrepp som beskrivs under "Innehåll".

Studienets kommentar

Notera att källor saknas.

Innehåll

MILJÖN
- Återvinn
- Källsortera
- Använd oblekt returpapper
- Kläder
- Plast
- El
- Vatten

BEGREPP
- Förbränning
- Kraftledning
- Strålning
- Kväveoxid
- Elektromagnetisk
- Svaveldioxid
- Skogsbruk
- Sådd
- Grödor
- Övergödning

Utdrag

Återvinn så mycket du kan av ditt avfall. Metan är en växthusgas som frigörs när sopor eller dylikt ruttnar.
Källsortera Du kan sortera dina sopor mer. Rester, te & potatisskal kan du lägga i komposten. Detta resulterar till ett naturligt gödsel för växter eller så. Aluminiumburkar, glasflaskor eller tidningar kan du alltid lämna in på återvinningsstationer så gör du miljön en stor tjänst.
Oblekt Om du använder dig utav returpapper för att hjälpa till att rädda träden som finns. Blekningen innehåller klor och används för att göra tidningar så det är mycket bättre om du kan använda dig av oblekt.
Kläder Istället för att dina gamla kläder bara ligger i garderoben och du vet att du aldrig kommer använda de. Skänk bort de till second-hand-butiker eller varför inte lägga in i insamlingsstationer?... Köp tillgång för att läsa mer

Miljövänlighet och Miljö | Tips och Begrepp

[0]
Inga användarrecensioner än.