Milk: Source criticism | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Engelska 7
  • Inget betyg givet
  • 1
  • 280
  • PDF

Milk: Source criticism | Inlämningsuppgift

En kort inlämningsuppgift på engelska i form av källkritik (source critisism) gällande ett skolarbete som eleverna genomfört som handlar om mjölk (milk). Här kan man hitta bra sätt att analysera sina källor på engelska samt användbara tips på källor.

Utdrag

We trusted this information because people with a PhD degree wrote many of the reports, and that is also the reason why we used the site when we did our research work. We believe that the fact that there are reports for both sides of the subject makes the site more neutral and not written in a... Köp tillgång för att läsa mer

Milk: Source criticism | Inlämningsuppgift

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2017-02-01
    Det var jätte bra och den hjälpte mig mycket med mina studier