Millenniemål 2 | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Estetiska programmet (före 2011) Årskurs 3
 • Samhällskunskap A
 • A
 • 10
 • 1946
 • PDF

Millenniemål 2 | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete (vetenskaplig rapport) kring FN:s millenniemål nummer 2 - "att alla barn - både pojkar och flickor - får chans att börja skola och dessutom kunna slutföra sin grundskoleutbildning". Eleven tar bland annat utgångspunkt i följande frågeställningar:

- Kan millenniemål två bidra till att uppnå de andra millenniemålen?
- Varför får inte alla gå i skolan?
- Varför får färre flickor utbildning?

Innehåll

MILLENNIEMÅL 2: SE TILL ATT ALLA BARN FÅR GÅ I GRUNDSKOLA
- Sammanfattning/abstrakt
- Inledning
- Bakgrund
- Syfte/problemformulering
- Metod
- Resultat
- Kan milleniemål 2 bidra till att uppnå de andra målen?
- Varför får inte alla gå i skolan?
- Varför får inte flickor utbildning?
- Slutdiskussion
- Källförteckning
- Övriga källor

Utdrag

"Kan milleniemål två bidra till att uppnå de andra målen?

Enligt Milleniemalen.nu så bidrar utbildning till att uppnå andra milleniemål. Milleniemalen.nu skriver i ett faktablad om milleniemål 7, där 100 miljoner människor som bor i förorter ska få betydligt förbättrade villkor innan 2020. De menar att med hjälp av milleniemål två kan detta bli verklighet. De skriver i faktabladet ”Utbildning – en möjlighet att ta sig ur fattigdom” att tack vare utbildning så ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Millenniemål 2 | Fördjupningsarbete

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2019-04-11
  Uppsatsen är från 2011 typ så gav mig ingenting tyvärr. Hade säkert varit bra 2011
 • 2015-03-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Väldigt bra! Man får mycket information från denna text
 • 2014-06-18
  ganska bra exact vad jag behövde