Millenniemålen | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
 • Samhällskunskap 2
 • B
 • 3
 • 945
 • PDF

Millenniemålen | Sammanfattning

En sammanfattning av vissa av punkterna inom Millenniemålen; åtta mål som de flesta av världens länder gemensamt har kommit överens om att uppnå senast 2015, som primärt handlar om att förbättra levnadsstandarden för världens befolkning. Eleven redogör för om man förväntar att kunna uppnå målen och den nuvarande situationen, samt en presentation av vissa av delmålen.

Punkterna som omfattas i arbetet är:

3. Att öka jämställdheten mellan kvinnor och män
6. Att stoppa spridningen av HIV andra sjukdomar
7. Att uppnå en miljömässigt hållbar utveckling

Notera att källhänvisning saknas.

Utdrag

6A: Hiv och aids har nått sin kulm. Dessa sjukdomar har minskat men det finns fortfarande många människor som lever med hiv/aids runt om världen. Dem som är smittade har tillgång till medicin vilket gör att dem kan leva längre osv.
B: Målet har man redan uppnått men det man kan utveckla är själva medicinen. Man kan utveckla den så alla människor som lider av hiv/aids kan leva längre. Man kan även hjälpa dem som inte har tillgång till... Köp tillgång för att läsa mer

Millenniemålen | Sammanfattning

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-02-10
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Bra sammanfattning och tydlig innehåll!
 • 2015-05-02
  Mycket bra uppsats ! +++++++++