Millenniemålen: Statistik från Nigeria | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 2
  • Samhällskunskap 1b
  • B
  • 3
  • 1736
  • PDF

Millenniemålen: Statistik från Nigeria | Fördjupningsuppgift

En enkel fördjupningsuppgift som presenterar statistik från landet Nigeria kring Millenniemålen, de utvecklingsmål som FN har tagit fram kring hållbar utveckling fram till 2015. Här diskuteras Nigerias nuläge och framtid utifrån millenniemålen.

Observera att källor saknas.

Lärarens kommentar

Mycket bra och välskriven text. Använt dig av statistikhjälpen på ett bra sätt.

Innehåll

Statistikuppgift hållbar utveckling

- Hunger och fattigdom ska halveras till 2015
- Alla barn ska gå i grundskola 2015
- Kvinnors ställning ska stärkas och jämställdheten ska öka
- Barndödligheten ska minska med två tredjedelar till 2015
- Mödradödligheten ska minska med tre fjärdedelar till år 2015
- Spridningen av hiv/aids, tbc, malaria och andra sjukdomar ska hejdas till 2015
- En miljömässigt hållbar utveckling ska säkerställas till 2015
- Globalt samarbete genom rättvisare handelsregler, ökat bistånd och lättare skuldbördor till utvecklingsländerna

Utdrag

Hunger och fattigdom ska halveras till 2015
Statistiken visar att Nigeria har gått från 61,9% av befolkningen som lever i extrem fattigdom till 68% mellan 1990 och 2010. Samtidigt som trenden ser ut att öka. Man ser ganska tydligt att Nigeria inte kommer att uppnå målet för halverad fattigdom. Men jag har ändå kollat på BNP per capita så att det blir ännu mer tydligt.
BNP per capita gick från 359 dollar till 566 dollar mellan 1990 och 2010. Den ser ut att gå uppåt så idag skulle det nog... Köp tillgång för att läsa mer

Millenniemålen: Statistik från Nigeria | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Millenniemålen: Statistik från Nigeria | Fördjupningsuppgift.