Min idiolekt | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Svenska 1
  • C
  • 3
  • 1043
  • PDF

Min idiolekt | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift där eleven har analyserat sin egna idiolekt, alltså elevens egna sätt att prata.

Utdrag

En idiolekt är varje individs eget sätt att tala. Idiolekten kan i sin tur delas upp i olika beståndsdelar som styrs av klasstillhörighet, var ifrån man kommer, ålder och kön. Begreppet sociolekt betyder språkliga variationer som kännetecknar en social grupp människor och skiljer sig från dialekter eftersom att det avgränsar ett visst område. På den skola jag gick i Sundsvall kom vi elever från landsbygden, tätorten och förorten. Från höghusen, villorna och hästgårdarna. Socialt var flertalet vanlig medelklass, men några kan nog kallas underklass eller till och med fattiga. Jag tror att jag med förbundna ögon hade kunnat avgöra vem som kom från landet eller ”orten”, vem som bodde i villa eller höghus på deras uttal, ordval och grammatisk nivå. En kronolekt markerar det språkbruk som är typiskt inom en viss åldersgrupp. Det kan till exempel vara ungdomars egna sätt att tala med varandra. Fördjupar man sig i kronolekter kan man se specifika grammatiska tillämpningar på ord och andra ordförråd. Detta leder till att man förstås pratar olika .... Köp tillgång för att läsa mer

Min idiolekt | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Min idiolekt | Inlämningsuppgift.