Minimalism | Sammanfattning

0 0 0 0 0 0 (0 bedömningar)
Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Utbildning

Estetiska programmet (ES) Årskurs 2

Ämne

Estetisk kommunikation 1

Betyg

Inget betyg givet

Antal sidor

2

Antal ord

454

Filformat

PDF

Minimalism | Sammanfattning

En sammanfattning om konstinriktningen minimalism. Eleven redogör kort för vad som kännetecknar minimalismen och olika konstnärer som var verksamma inom inriktningen. Även minimalism som livsstil diskuteras kort. Arbetet innehåller även ett flertal bilder av minimalistiska konstverk.

Innehåll
- Minimalism
- Källor

Utdrag
Minimalism är en riktning inom konst och musik som växte fram i USA under 1960-talet med mål att producera konstverk som avlägsnar konstnärens personliga uttryck/personlighet.
Typiskt för den minimalistiska skulpturen är moduler, rymdobjekt, rutsystem och sammansatta konstruktioner. Några ledande utövare/skulpturer är... [läs mer nu]