Minnet | Undersökning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Biologi 2
  • B
  • 9
  • 2114
  • PDF

Minnet | Undersökning

En undersökning med syfte att se om olika minnesövningar kan förbättra minnet.

Syftet med denna undersökning är att se om det går att träna upp minnet genom att utföra olika övningar och aktiviteter. Och även se om andra faktorer kan påverka minnet.

Frågeställningar
Kan minnet bli starkare /bättre ?
Kan minnet försämras ?
Hur kan minnet påverkas av kosten ?
Hur kan minnet påverkas av sömn ?

Studienets kommentar

Notera att det är en del språkliga fel och brister i texten, men att innehåll och struktur på många sätt är bra.

Innehåll

Abstract
Innehållsförteckning
Inledning
Syfte
Frågeställningar
Hypotes
Forskningsläget
Metod och Matrial.
Resultat
Kan minnet bli starkare /bättre ?
Kan minnet försämras ?
Hur kan minnet påverkas av kosten ?
Hur kan minnet påverkas av sömn ?
Diskussion
Källförteckning

Utdrag

Hypotes
Jag tror att minnet inte kommer bli skarpare då man kanske behöver en längre tid att göra övningar. det är kanske om man gör en undersökning som man tränar i ca 2-3 månader , då ser man kanske skillnaden bättre på resultatet hur minnet har förbättras. Jag tror även att sömn och stress kan göra en stor påverkan på minnet. Främst tror jag att kosten och sömnen kommer vara det viktigaste för ett friskt minne.

Forskningsläget

Episodiskt minne
Är det minnet man lagrar händelser som är enskilda från person till person. Händelser som bestämd av tid och rum. Vid demens kan man glömma bort vad man tex har gjort för en timme sedan, men man kan komma ihåg vad man gjort för tio år sedan. I båda fallen så letar man efter minne i det episodiksa minnet. Men problemet är att det episodiksa minnet inte fylls längre.

Arbetsminnet / Kortidsminnet
Är det minnet som vi har just nu tex när man tänker detta ska jag göra när jag kommer hem. Men sedan när någn väll säger något til något eller får en att tänka på något annat så glömmer man oftast bort vad man skule göra.

I hjärnan finns det olika delar som har olika uppgifter, pannloben är till för koncentration talet instikt och omdöme ska fungera. Hjässloben undersöker information från de olika sinnenan och tinningloben styr minnet. Nackloben styr syn och intryck Hippocampus har ett stor betydande för minnet. Där lagras alla nya minne.Minnes lagring sker i över hela hjärnbarken.

Mycket kan påverka ens minne. Tex stress och lite sömn kan göra att man glömmer saker tillfälligt, men sover man bra så kan det minnet bli bättre. Vi har i kroppen stresshormoner som att i hjärnan så startas en stress reaktion i den sympatiska nervsystememt. Den aktiveras med olika slags stresshormoner , adrenalin, noradrenalin och kortisol. De påverkar en del av hjärnan som styr beslutsfattande och vårt arbetsminne. Stress kan påverka att man får sömnproblem. Men med hjälp av det parasympatiska nervsystemet som gör så att kroppen håller sig ugn och vila, så aktiveras den delen på att kroppen moste villa och återhämta sig . Det är då det är bäst att sova då mab lugnar ner sig och låter adrenalinet gå bort.

Kosten är också en viktig faktor till hur ens minne påverkas. Med en varierad kost så blir minnet friskare och gör ävem så att man undviker vitaminbrist. Får man vitaminbrist så kan man skada hjärnans celler och det kan leda till försämrat minne .

Man ska även undvika alcohol då man oftast har minnesluckor av händelser. Det beror på att alcoholen påverkar minnesinlärningen som gör att man kommer ihåg saker som man gjort. Vilket kan leda till att man får Långvariga hjärnskador och minnes problem.

Motion kan också påverka minnet positivt då man frigör signalsubstanser som tex dopamnin och serotonin... Köp tillgång för att läsa mer

Minnet | Undersökning

[0]
Inga användarrecensioner än.