Minoritetsspråk och Samiska | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Svenska B
 • Inget betyg givet
 • 7
 • 1305
 • PDF

Minoritetsspråk och Samiska | Fördjupningsarbete

Ett kortare fördjupningsarbete om svenska minoritetsspråk, med särskilt fokus på samiska. Eleven ger först en inblick i de svenska minoritetsspråken generellt (vad som kännetecknar ett minoritetsspråk och hur ett språk blir ett minoritetsspråk), och beskriver sedan kort samiskans språkfamilj, förekomst, bakgrund och utveckling.

Innehåll

DE SVENSKA MINORITETSSPRÅKEN: FÖRDJUPNING I SAMISKA
- Inledning
- Syfte
- Frågeställningar
- Metod
- Bakgrund
- Avhandling
- Diskussion
- Källförteckning

Utdrag

INLEDNING
Uppsatsen kommer att innehålla fakta om alla Sveriges sex minoritetsspråk (teckenspråk inräknat) med en fördjupning på samiska. Minoritetsspråk är de språk som har privilegier i Sverige som andra språk inte har. Minoritetsspråk kan anses vara ett ämne som alltid är aktuellt då det har betydelse för hur Sverige hanterar människor som pratar dessa språk och vilka deras rättigheter är. I framtiden kan det tillkomma språk som kommer klassificeras som minoritetsspråk och varför. Allt detta kommer jag att förklara och berätta i denna uppsats och även lägga till mina egna personliga åsikter.

SYFTE
Syftet med denna uppsats är att få mer information och kunskap inom språken som talas i vårt land som inte är svenska, varför det finns minoritetsspråk, vad det är som gör att ett språk kan få bli ett minoritetsspråk, vilka rättigheter dom som talar ett minoritetsspråk får och när minoritetsspråkslagarna infördes.
På ett övergripande sätt ska vi läsa oss in i de olika minoritetsspråk Sverige.

FRÅGESTÄLLNINGAR
Vad kännetecknar ett minoritetsspråk?
De minoritetsspråk som finns i Sverige har talats och använts i minst tre generationer, detta gör att även om det enbart är ett fåtal människor kvar som talar språket

Hur blir ett språk ett officiellt minoritetsspråk?
Det är två krav som måste uppfyllas för att ett språk ska bli ett minoritetsspråk. Det första kravet är att det ska vara ett språk och inte en dialekt. Det andra kravet är att det ska ha talats i Sverige i minst tre generationer, eller ungefär 100 år.
Vad innebär det för ett språk (och deras talare) att det får bli ett officiellt minoritetsspråk?
Rättigheterna för de olika minoritetsspråken är olika på grund av vad regeringen bestämmer. Det finns idag tre olika förvaltningsområden (regioner) för samiska, finska och... Köp tillgång för att läsa mer

Minoritetsspråk och Samiska | Fördjupningsarbete

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2016-06-17
  Mycket bra förjupningsarbete
 • 2017-01-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 2015-09-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra fördjupningsarbete!!