Minoritetsspråk i Sverige: Finska

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
 • Svenska 2
 • C
 • 3
 • 1264
 • PDF

Fördjupningsuppgift: Minoritetsspråk i Sverige: Finska

En fördjupningsuppgift om minoritetsspråken i Sverige, med särskilt fokus på finskan. Här berättas om finskans historia i Sverige samt om hur finskans status som minoritetsspråk har förändrats med tiden. Dessutom hittar du också siffror på hur många som talar Sveriges olika minoritetsspråk i den här fördjupningsuppgiften.

Lärarens kommentar

Mycket bra och brett innehåll.

Utdrag

Kommunikation är en stor del av våra liv där språket är vårt viktigaste redskap för att kommunicera med andra. Språket fungerar som en nyckel till kommunikation. Vi har alla olika bakgrunder vilket betyder att vi har olika språk. Modersmålet är oftast det språk vi väljer att kommunicera med inom familjen. Det är det språk som vi associerar med en form av trygghet. En av språkets funktioner är att ge tillhörighet till de som talar samma språk, det signalerar varifrån talaren kommer och skapar gemenskap mellan människor.

Jag har fördjupat mig i det finska minoritetsspråket men kommer även ta upp enklare fakta gällande de andra minoritetsspråken och kommer svara på följande frågeställningar: Vad/var är deras ursprung och hur länge har det funnits i Sverige, varför är det viktigt att minoriteterna använder sitt språk även fast de kan det svenska språket, Hur har man kunnat behålla språken i Sverige och hur stöttar kommunerna dem, lagar/regler?... Köp tillgång för att läsa mer

Minoritetsspråk i Sverige: Finska

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-04-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  BRA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!