Minoritetsspråk i Sverige | Finska och Romani

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Humanistiska programmet (HU) Årskurs 3
 • Svenska 1
 • C
 • 7
 • 1591
 • PDF

Fördjupningsarbete: Minoritetsspråk i Sverige | Finska och Romani

Ett fördjupningsarbete där eleven undersöker två minoritetsspråk i Sverige: finska och romani. Eleven undersöker bland annat vad dessa minoritetsspråk betyder för dem som talar språken, samt hur det svenska språket påverkar dessa minoritetsspråk. Eleven tar utgångspunkt i följande frågeställningar:

- Varför använder minoriteterna sitt språk fastän de behärskar svenska? Vad är deras ursprung och hur har man funnit det i Sverige?
- Hur har man kunnat lyckas rädda sina språk och sina kulturer från undergång och lyckats behålla det i Sverige? På vilket sätt har kommunerna stöttat dem i den här frågan?

Innehåll

- Inledning och syfte 2
- Frågeställningar 2
- Avhandling/utredning 3-4
- Avslutning/Reflektion 5
- Källförteckning 6

Utdrag

Avhandling / Utredning:
I Sverige finns det fem mindre grupper som har minoritetsspråk och dessa är finska, Samiska, Romani, meänkieli och jiddisch. 1995 tillsattes en parlamentarisk kommit som skulle utreda Sveriges eventuella anslutning. Från och med 1 april 2000 trädde riksdagen så de lagar som gäller rätten att använda Finska, Samiska och Meänkieli i vissa kommuner.

Intresset för att skydda nationella minoriteter har ökat på senare tid i Europa, på grund av den konvention internationell överenskommelse. Det övergripande syfte är kulturellt, genom att skydda och främja historiska landsdelar och minoritetsspråk som av hävd talas i Europa, enligt ((Sveriges officiella minoritetsspråk bok av Ahlgren, Inger.))

Finska språket har använts i Sverige i minst 800 år, när Sverige och Finland tillhörde samma rike. Efter andra världskriget har stora finska befolkningsgrupper bildats i storstäderna och på industriorter i södra och mellersta Sverige. I dag bor i Sverige 440 000 mäniskor med finsk bakgrund. De har antigen flyttat från Finland eller har minst en finsk förälder. Hälften av dem använder finska språket... Köp tillgång för att läsa mer

Minoritetsspråk i Sverige | Finska och Romani

[6]
Användarnas bedömningar
 • 2014-09-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väl skriven, väldigt god feedback från min del men vissa delar kan bli mer specifika.
 • 2016-04-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Det var ett bra arbete som gick in på djupet. Väl utvecklade frågeställningar
 • 2016-10-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  superbra! kanon bra skrivit
 • 2015-04-21
  Skriven av Elev på Årskurs 7
  ok fakta - värt att ladda hem