Minoritetsspråk: Teckenspråk

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Svenska 1
 • C
 • 2
 • 987
 • PDF

Utredande text: Minoritetsspråk: Teckenspråk

Det här är en kort utredande text om teckenspråkets ställning som minoritetsspråk i Sverige. Dessutom förklaras här vad teckenspråk är, vilka som använder det samt hur olika teckenspråk skiljer sig åt.

Elevens kommentar

Då det var ett tag sedan jag skrev texten hade jag nog omformulerat ett flertal meningar och eventuellt utvecklat texten en aning.

Utdrag

Ett minoritetsspråk är ett språk som talas av en mindre grupp människor i en befolkning, alltså en minoritet. Jag tänker ta upp den minoritet i Sverige som använder sig av teckenspråk. Men vad är teckenspråk egentligen? Finns det fler än ett teckenspråk? Och hur uppstod de egentligen?

"De dövas modersmål" beskrivs det som i boken Människans texter Språket. När man talar teckenspråk använder man sig av gester för att få fram vad man vill säga. Det finns ett svenskt handalfabet såväl som ett internationellt. Alfabetet använder man oftast bara när man ska bokstavera något, som ett namn på en plats eller en person. Teckenspråk är likt mandarin ett språk där ett tecken kan betyda mer än bara ett ord, ibland en hel mening eller fras.

Större delen av dem som har teckenspråk som förstaspråk föddes döva eller hörselskadade. Vad man många gånger glömmer är att det finns barn, som har full kapacitet att tala, ändå lär sig teckenspråk först. För flera barn som har föräldrar som båda är döva kan det ibland ta år innan de börjar tala på riktigt, eftersom de inte är omgivna av den talande miljön lika mycket som hörande människor. Istället lär de sig teckenspråk först för att kunna kommunicera med sina föräldrar. Teckenspråk som andraspråk används oftast av dem som är... Köp tillgång för att läsa mer

Minoritetsspråk: Teckenspråk

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väl skriven och formulerad, hjälpte mig när jag skulle skriva en argumenterande text.
 • 2020-09-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Mycket bra båda kunskapen och skrivning.