Minska datoranvändandet i skolan | Debattartikel

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Samhällskunskap 1b
 • C
 • 2
 • 503
 • PDF

Minska datoranvändandet i skolan | Debattartikel

En debattartikel som handlar om att man bör minska datoranvändandet i skolan. Argumenten går ut på att användandet av datorer och surfplattor i skolan bidrar till minskat fokus hos eleverna samt att användandet av sociala medier skapar stress.

Utdrag

I dagens skolor så har dator användadet ökat markant. Ändå ner till grundskolan så finns både surfplattor och datorer tillgängliga. Som man tydligt ska se så har användandet utav de sociala medierna ökat vilket har lett till dåligt fokus i klassrummen. I en artikel ur Läranas Nyheter säger Ekberg att de digitala hjälpmedlen är bra men att det behövs kontrolleras så att det inte tappar funktionen som är att lära. Som vi tydligt kan se enligt Ekberg så... Köp tillgång för att läsa mer

Minska datoranvändandet i skolan | Debattartikel

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2020-09-16
  jag fick mycket hjälp av texten, tack!
 • 2016-06-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  gdkopsgl,öämpodkgäpgö,d
 • 2015-06-02
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  bra uppsats, du har fått med allt !