Minska invandringen till Sverige | Argumenterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 3
 • Svenska 3
 • B
 • 2
 • 655
 • PDF

Minska invandringen till Sverige | Argumenterande text

En argumenterande text som redogör för varför man bör minska invandringen till Sverige, med utgångspunkt i ett flertal politiska, nationalekonomiska och etiska perspektiv. Eleven använder sig av både statistik och olika värdeargument för att diskutera ämnet.

Utdrag

Invandring är idag ett väldigt aktuellt ämne i den Svenska samhällsdebatten. Människor har ofta olika åsikter och starka känslor är involverade eftersom det är ett känsligt ämne. Hur som helst måste invandringen minska rejält i Sverige. Vi kan inte ta emot så många människor till vårt land som vi gjort hittills under 2000-talet då Sveriges ekonomi drabbas så pass hårt. Verksamheter som skola och välfärd måste börja prioriteras istället för invandringen.

Forskaren i nationalekonomi Tino Sanandaji, skrev 10/2-2014 i sin blogg att den Svenska regeringen beräknar att inom fem år kommer de totala kostnaderna för invandringen att öka med 45 miljarder. För närvarande uppgår den totala kostanden per år till ofattbara 250 miljarder kronor. Uppenbarligen... Köp tillgång för att läsa mer

Minska invandringen till Sverige | Argumenterande text

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2015-12-06
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Rätt så bra, hjälpte mig en del.
 • 2016-11-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  gvbhinoipålp¨lkoijåuhpyo
 • 2015-12-04
  Skriven av Studerande på Termin 7
  BraaaaaAAAAAAASASaaahaa
 • 2015-04-18
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  asdnajksdnaskjdnaskjdnaksjdnakdnaks