Minska köttkonsumtionen | Argumenterande tal

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Svenska 1
  • A
  • 2
  • 740
  • PDF

Minska köttkonsumtionen | Argumenterande tal

Ett argumenterande tal där eleven tar ställning för att äta mindre kött. Eleven tar bland annat upp att köttindustrin står för en mycket stor del av miljöförstörande utsläpp och att det är onyttigt att äta mycket kött.

Innehåll

Inledning
Huvuddel
Avslutning
Källhänvisning

Utdrag

Inledning
Idag står köttindustrin för en större andel av utsläpp av växthusgaser än alla världens transporter. Enligt cancerfonden blir köttätare enklare överviktiga och får en ökad risk till att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och resistens för antibiotika. Hur kommer det sig att så många svenskar, som anser sig själva vara ett upplyst folk, väljer att konsumera över 60 kg kött/person/år trots vetskapen om de dåliga konsekvenserna. Hur kan det vara så pass svårt att göra ett litet val i vardagen, som har så stor betydelse för sig själv och världens miljö? Svaret på detta är status, känslor, normerna och vanorna.

Huvuddel
Endast enstaka personer kan ha gått miste om att det är bättre att äta mindre kött men ändå äter vi som vi gör. Till och börja med tror jag detta kan förklaras med vanor. Det är ytterst få som gör förändringar i sina matvanor, endast på grund av ny kunskap eftersom matvanor är något som sitter... Köp tillgång för att läsa mer

Minska köttkonsumtionen | Argumenterande tal

[0]
Inga användarrecensioner än.