Minska utanförskapet | Liberalistisk debattartikel

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Samhällskunskap 2
  • B
  • 2
  • 57
  • PDF

Minska utanförskapet | Liberalistisk debattartikel

Detta är en debattartikel som svarar på hur människor som lever i utanförskap från arbetsmarknaden genom liberalistiska förslag kan ta sig in på arbetsmarknaden och minska landets arbetslöshet.

Lärarens kommentar

Välformulerad, tar upp viktiga begrepp. Disponering kunde varit något bättre men i det stora hela en väl skriven debattartikel

Elevens kommentar

Lägga fram ytterligare liberala argument men även argumentera emot möjliga marxistiska förslag.

Utdrag

I vår nation Sverige lever idag ungefär 800 000 människor i utanförskap i samhället, det är en berövande siffra och jag som liberal har uppgiften att reducera den. Hur ska vi gå till väga med detta problemet? Jag tror att en del förändringar måste ske i vårt välfärdssamhälle för att minska utanförskapet och öka människans frihet.

Min synvinkel på hur vi ska göra för att minska de allt för stora utanförskapet i Sverige.
Det finns en rad olika orsaker till varför vårt land ser ut som det gör, varför vi har ett så stort antal människor levande i utanförskaps samhället, och en av de mest avgörande är att i vårt socialiststyrda land så beskattas arbete i min mening för hårt. Varför ska man beskatta de som arbetar mycket så hårt? De som har en hög inkomst har antagligen slitit hårt för att förtjäna sina pengar. Om Sverige tänker fortsätta med allt för höga skatter tror jag att investeringar kommer att flyttas utanför Sverige och det kan ha en stor påverkan på Sveriges gemensamma ekonomi. Utan investeringar inrikes så kommer rulliansen att påverkas negativt. Det är stor skillnad på hur vi människor ser på... Köp tillgång för att läsa mer

Minska utanförskapet | Liberalistisk debattartikel

[0]
Inga användarrecensioner än.